สำหรับในตัวอย่างนี้สอนวิธีหาเซลล์ที่มีเนื้อหาแตกต่างจากเซลล์เปรียบเทียบในแต่ละแถวอย่างรวดเร็ว

1.คลุมหรือ Highlight ค่าที่เราต้องการจะเปรียบเทียบ

2.ในหน้า Home ให้ไปที่เมนู Find & Select

3.จากนั้นเลือก Go To Special…

4.เลือก Row difference แล้วกด OK

สำหรับแถว 2, Excel เลือกเซลล์ B2 เนื่องจาก 523 ไม่เท่ากับค่าในเซลล์ A2 (522) สำหรับแถว 4, Excel เลือกเซลล์ B4 และเซลล์ C4 เนื่องจาก 725 ไม่เท่ากับค่าในเซลล์ A4 (723)

5.บนแท็บหน้า Home ในกลุ่มตัวอักษร(Front)สามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังของเซลล์ที่เลือก

6.ผลลัพธ์ที่ได้ จะมี highlight สีที่เราเลือกบนค่าที่ไม่เหมือนกัน

You may also like

How to

วิธีออกจากระบบ OneDrive

สำหรับวิธีการออจากระบบของ OneDrive นั้นจะไม่มีคำว่า Logout หรือลงชื่อออกโดยตรง แต่จะเป็นยกเลิกการเชื่อมหรือ Unlink แทน ส่วนวิธีการทำสามารถดูขึ้นตอนและทำตามที่ด้านล่างนี้ได้เลย
How to

วิธีลบค่าว่างใน Excel

สำหรับในตัวอย่างนี้เราจะแนะนำวิธีลบแถวว่างหรือเซลลที่มีค่าว่างใน Excel บนแท็บหน้า Home ให้เราคลิกที่ Find & Select 2.  คลิกเลือก Go To Special ...

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *