สำหรับในตัวอย่างนี้เราจะแนะนำวิธีลบแถวว่างหรือเซลลที่มีค่าว่างใน Excel

  1. บนแท็บหน้า Home ให้เราคลิกที่ Find & Select

2.  คลิกเลือก Go To Special

3. จากนั้นเลือก Blanks แล้วคลิก OK.

4.สังเกตุตรงแถวที่ว่างจะมี Highlight เลือกที่ช่องว่างในเซล

5. ในแถบหน้าแรกของกลุ่ม Cells ให้คลิก Delete จากนั้นเลือก Delete Sheet Rows

6.ผลลัพธ์ที่ได้ ค่าเซลว่างจะถูกลบออกไปทั้งแถว

You may also like

How to

วิธีออกจากระบบ OneDrive

สำหรับวิธีการออจากระบบของ OneDrive นั้นจะไม่มีคำว่า Logout หรือลงชื่อออกโดยตรง แต่จะเป็นยกเลิกการเชื่อมหรือ Unlink แทน ส่วนวิธีการทำสามารถดูขึ้นตอนและทำตามที่ด้านล่างนี้ได้เลย
How to

การใช้ Row Differences เพื่อหาค่าในแถวต่างกันของ Excel

สำหรับในตัวอย่างนี้สอนวิธีหาเซลล์ที่มีเนื้อหาแตกต่างจากเซลล์เปรียบเทียบในแต่ละแถวอย่างรวดเร็ว 1.คลุมหรือ Highlight ค่าที่เราต้องการจะเปรียบเทียบ 2.ในหน้า Home ให้ไปที่เมนู Find & Select 3.จากนั้นเลือก Go To ...

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *