ตรวจสอบสถานะเกษตรกร เช็คก่อนว่าเรามีโอกาสได้เงิน 5000 บาท ตรวจสอบได้ทาง http://farmer.doae.go.th ซึ่งจะปรากฎช่องกรอกหมายเลขบัตรประชาชน ตามภาพที่อยู่ด้านล่างนี้ หลังจากกรอกเสร็จ รู้ทันทีว่าชื่อเราเป็นหรือไม่เป็นเกษตรกร หากมีชื่อเป็นเกษตรกรจริงก็ รอรับเงิน 15,000 บาทได้เลย

กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร แก้ปัญหาวิกฤต COVID-19 และภัยแล้ง โดยเฉพาะ เกษตรกรที่รอรับการช่วยเหลือจำนวนมาก โดยเสนอให้เกษตรกรได้รับเงินเยียวยา รายละ 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน (ครัวเรือนละ 1 ราย) โดยเงินเยียวยาดังกล่าวจะต้องยึดข้อมูลที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ก่อนหน้านี้ พร้อมกับตรวจสอบฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

โดยเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐนั้น จะต้องเกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิม นอกจากเผย ตรวจสอบสถานะเกษตรกร รับเงินเยียวยา 15000 บาท แล้ว กรมส่งเสริมการเกษตร เผยขั้นตอนการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอป Farmbook สำหรับเกษตรกรายเดิม แปลงเดิมเท่านั้น โดยมี 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Farmbook ได้ทั้ง IOS และ Android
2. กดเลือกเมนูแจ้งปลูก
3. เลือกแปลงปลูกที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
4. เลือกพืช ที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
5. กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน
6. กดบันทึก

ทั้งนี้การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านแอป Farmbook เฉพาะเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิมเท่านั้น

ดังนั้นใครที่เป็นเกษตรกร รีบไปตรวจสอบสถานะด่วน หากไม่มีให้ขอแบบฟอร์มยื่นเรื่องเพื่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บกรมส่งเสริมเกษตร กรอกข้อมูลก่อนฝากผู้นำชุมชนส่งคำร้องให้